Afreeca Freecs Mystic – Kai’Sa Bot Lane – KDA 25/5/15

Kai'SaDotSpot

Afreeca Freecs Mystic – Kai’Sa Bot Lane – KDA 25/5/15

YouTube Channel:
DotSpot

The latest news on League of Legends

Kai'SaDotSpot

Posted by lolreplaysdb