Gosu – Kai’Sa ADC – Patch 9.11 NA Ranked | RARE

Kai'SaLeague of Legends Highlights

Gosu – Kai’Sa ADC – Patch 9.11 NA Ranked | RARE

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends