Kai’Sa (ADC) Arrow – Ranked Master Korea *8.24*

Kai'SaLol Korean Pro Replays

Kaisa vs Sivir (ADC) Arrow – Ranked Master Korea *8.24*

YouTube Channel:
Lol Korean Pro Replays

The latest news on League of Legends

Kai'SaLol Korean Pro Replays

Posted by lolreplaysdb