Kai’Sa ADC vs Aphelios – KR Challenger Patch 10.6

Kai'SaChallenger Replays

Kai’Sa ADC vs Aphelios – KR Challenger Patch 10.6

YouTube Channel:
Challenger Replays

The latest news on League of Legends

Kai'SaChallenger Replays

Posted by lolreplaysdb