Kikis – Kai’Sa – Patch 9.8 EUW Ranked | EPIC

Kai'SaLeague of Legends Highlights

Kikis – Kai’Sa – Patch 9.8 EUW Ranked | EPIC

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends