Leo – Kai’Sa Top – Patch 9.12 KR Ranked | RARE

Kai'SaLeague of Legends Highlights

Leo – Kai’Sa Top – Patch 9.12 KR Ranked | RARE

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends