Rush – Xin Zhao Jungle – Patch 9.13 NA Ranked | REGULAR

Xin ZhaoLeague of Legends Highlights

Rush – Xin Zhao Jungle – Patch 9.13 NA Ranked | REGULAR

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends