Rush – Xin Zhao – Patch 9.13 NA Ranked | RARE

Xin ZhaoLeague of Legends Highlights

Rush – Xin Zhao – Patch 9.13 NA Ranked | RARE

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends