T1 Teddy APHELIOS vs KAI’SA ADC – Patch 10.6 FLEX Rank

Kai'SaLOL Replays Collection

T1 Teddy APHELIOS vs KAI’SA ADC – Patch 10.6 FLEX Rank

YouTube Channel:
LOL Replays Collection

The latest news on League of Legends