T1 Teddy KAI’SA vs APHELIOS ADC – Patch 10.6 KR Ranked

Kai'SaLOL Replays Collection

T1 Teddy KAI’SA vs APHELIOS ADC – Patch 10.6 KR Ranked

YouTube Channel:
LOL Replays Collection

The latest news on League of Legends