Tarzaned – Xin Zhao – Patch 9.4 NA Ranked | RARE

Xin ZhaoLeague of Legends Highlights

Tarzaned – Xin Zhao – Patch 9.4 NA Ranked | RARE

YouTube Channel:
League of Legends Highlights

The latest news on League of Legends